Kultur- og undervisning består av flere virksomheter: Barnehager, skoler/SFO, PPT, Kulturskole, Kulturhus, Kino, Bibliotek, Voksenopplæring, idrettsanlegg og Folkehelse.

 

Administrasjon Kultur og undervisning:

Kultur- og undervisningssjef      Arild Torbergsen             Tlf. 77775540

Barnehagekonsulent:                 Monica Wolf                    Tlf. 77775542

Sekretær   Lønn                         Gunn Eliassen                   Tlf. 77775545

Sekretær                                    Tone Nilsen                       Tlf. 77775546

Web levert av CustomPublish AS