Nattevakt i 65% vikariat

Søknadsfrist 31. desember

Stillingsbilde Skjervøy

NATTEVAKT I 65% VIKARIAT STILLING

Helse- og omsorgsetaten hjemmetjenesten har ledig 65% vikariat stilling som nattevakt i omsorgsbolig Skoleveien 4 med tiltredelse så snart som mulig og varighet frem til 21.08.2020

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

Stillingene skal betjene beboere i omsorgsboligen og hybelhuset i Skoleveien 4, samt 1 bruker ute.

 

Kvalifikasjoner:

hjelpepleier/helsefagarbeider. Personer med annen relevant utdanning kan også vurderes.

Søkere må ha førerkort for bil.

Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

 • Samarbeidsvillig

 • Førerkort for bil

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og h

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

Litt om virksomheten:

Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesker skal kunne bo i hjemmet lengst mulig.

Det er en rekke tjenester som hører under vår kommunes helse – og omsorgstjenester. Vi har et Helsesenter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, legekontor og ergo/fysikalsk avdeling i samme bygg.

Hjemmetjeneste har hovedkontor på helsesentret. I 2. etasje på Helsesentret er det 10 omsorgsboliger som hjemmetjenesten yter hjelp til fra morgen til kveld. Vaktrommet til hjemmetjenesten finnes i denne etasjen.  

Hjemmetjenesten yter også hjelp i andre tilrettelagte omsorgsboliger og i hjemmet til brukerne.

I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling. I hjemmetjenestens team er kreftsykepleier tilknyttet personalgruppen.

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Politiattest kreves før tilsetting.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av virksomhetsleder for hjemmetjenesten Trond Aardal tlf. 77 77 57 32 E-post: Trond.Aardal@skjervoy.kommune.no

           

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden.

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 31.12.2019

   

   

   

Web levert av CustomPublish AS