Navnet på den nye barnehagen er klart.

hurra bilde

PRESTEJORDA BARNEHAGE

Begrunnelse: Navnet er naturlig knyttet til området der barnehagen ligger. 
Gratulerer til vinneren i navnekonuransen: Bjørn-Inge Johansen. Han var den første som kom opp med dette navneforslaget. Det var også tre andre som også foreslo navnet. 
Komiteen har bestått av representanter fra eldrerådet, ungdomsrådet, barnehageansatte, voksenopplæringen, politikere og administrasjonen. (rep. fra foreldregruppa kunne ikke møte.)

Web levert av CustomPublish AS