Newtonlogo_lang_Nord-Troms.jpg

Newton-rom i Nord-Troms.

Det jobbes med å etablere et Newton-rom i Nord-Troms. Skjervøy kommune har påtatt seg eierskapet for å igangsette arbeidet. Newton-rommet skal etableres på Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy.

Hva er et Newton-rom?

Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. En eller flere Newton-lærere er ansatt, og tilbyr læreplanbasert undervisning til skolene som er tilknyttet Newton-rommet. Med et spekter av utstyr, fra enkelt til avansert, skal Newton-lærer introdusere besøkende klasser, med klasselærer, til en gitt Newton-modul som varer fra tre timer til to skoledager.

Newton-modulene

En Newton-modul består av forarbeid som utføres på skolen, praktiske aktiviteter og undervisning i Newton-rommet, og avsluttes med etterarbeid på skolen. Newton-modulene utvikles og brukes av Newton-rom over hele landet og skal inngå som en del av ordinær undervisning med aktuelle kompetansemål fra gjeldende læreplan.

 

Kontaktinfo:

Skjervøy kommune
PB 145
9189 Skjervøy
- Prosjektleder: Silja Karlsen, tlf. 906 33595, e-post: silja.karlsen@skjervoy.kommune.no

Styringsgruppe:

- Arild Torbergsen, Skjervøy kommune, leder
- Knut Jentoft, Nord-Troms regionråd
- Berit Olsen, Nord-Troms videregående skole

Arbeidsgruppe:

- Ulla Laberg, Regionkontoret i Nord-Troms
- Ingolf Skallebø og Jørgen Pedersen, Nord-Troms videregående skole
- Håvard Paulsen og Linda Larsen, ungdomsskole
- Odin Svisdal, barneskole
- Jan-Børre Johansen, næringslivet

Foto Ole Morten Mortensen

Vi har åpnet Newton Nord-Troms

Vi har hatt offisiell åpning av Newton Nord-Troms Newton Nord-Troms ble åpnet sammen med Lerøy Auroras visningssenter, Aurora Salmon Centre og Nord...
Web levert av CustomPublish AS