For å høre kommunestyremøtene på nettradio benytt følgende link: http://radio.ntroms.no/

 

ungdomskonsulent

Ny regional ungdomskonsulent i Nord.Troms

Lise Jakobsen (f.v) overtar jobben som regional ungdomskonsulent i Nord-Troms Regionråd, etter Lisa Solbakken.

Høringsfrist 09.september 2013

Revisjon av kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningslovens kap 11 og §11-13 varsles med dette at Skjervøy kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens areal...

Avholdt 7. juni

Ungdommens kommunestyre 2013

7.juni ble ungdommens kommunestyre avviklet for andre gang i Skjervøy kommune. Det møtte elever fra Ungdomsrådet, Arnøyhamn Ungdomsskole, Skjervøy ung...

Alle sakspapirer - mandag 11. mars 2013

Innkalling og protokoll formannskapsmøte

Sakspapirene ligger også på link fra møteplanen, trykk på aktuell dato NB: Innkallingen er stor filstørrelse

Innkalling og protokoll fra kommunestyremøtet 18. februar

Innkalling og protokoll kommunestyremøtet

Sakspapirene ligger også på link fra møteplanen, trykk på aktuell dato

Nord-Troms Regionråd ved Christion Moen sin sak om økt borteboerstipend for videregående tas opp nasjonalt

Nord-Troms får inn sak til ungdommens storting!

  Bedre boforhold og økonomiske forutsetninger for borteboende elever under videregående opplæring er saken en ungdom fra Nord-Troms ungdomsråd (RUST...

17. desember 2012

Innkalling kommunestyremøte

Den første saken, ansettelse av rådmann er unntatt offentlig og blir delt ut på møtet.

Mandag 26. november kl 1015

Innkalling formannskap og administrasjonsutvalg

Adm-utvalget (f-skap og tillitsvalgte) behandler en sak, tilsetting av rådmann (Unntatt off). Deretter formannskapsmøte
Web levert av CustomPublish AS