50% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider

Søknadsfrist 31. mai

Stillingsbilde Skjervøy

Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord.

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer om oss? Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant annet skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

Vil du være i lag med oss?

Skjervøy kommune har ledig 50% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider på sykestue/Skarven sykehjem med tiltredelse så raskt som mulig.

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

 • Ivareta beboernes behov for pleie og omsorg gjennom å delta i den daglige driften i avdelinga

 • Observere beboere og igangsette, gjennomføre og evaluere tiltak

 • Oppfølging av beboere og pårørende

 • Utarbeide tiltaksplaner og dokumentere helsehjelp

 • Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen

 

Kvalifikasjoner:

Fagbrev som hjelpepleier/helsefagarbeider.

Søkere uten formell utdanning kan også søke.

Under forutsetning at du har startet/eller skal starte på et utdanningsforløp, kan du bli vurdert til å få ei midlertidig stilling.  

 

Stillingen innebærer turnus med for tiden jobb hver tredje helg.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

 • Samarbeidsvillig

 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

 • Evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

Litt om virksomheten:

 • Sykehjem;

 • Sykehjemsavdelingen består av 18 sykehjemsplasser, samt en egen skjermet enhet for senil demente med 9 plasser; Solkroken

 • Beboerne har enerom med tilhørende bad

 • Noen av rommene har også tilhørende takheiser

 • Godt utstyrt med tekniske hjelpemidler

 • Sykehjemmet drives etter primærsykepleiemodellen

 • Beboerne får et næringsrikt og variert kosthold fra kjøkkenet

 

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Politiattest kreves før tilsetting.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

 

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • Telefonnummer og e-postadresse

 • Referanser med kontaktinformasjon

 

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder for Skjervøy sykestue og sykehjem Åshild Hansen tlf. 77775742

 

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no

 

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 31.05.2020

   

Web levert av CustomPublish AS