Illustrasjoner_handleiskjervoy_banner 1

Handel i Skjervøy

I samarbeid med Varehuset Skjervøy lanserer Skjervøy kommune nettportalen "Handel i Skjervøy". Her kan du få oversikt over hvilke varer og tjenester b...
Plankart

Informasjon om prosess for områderegulering - Skjervøy sentrum

Som resultat av økt fokus på prosess rundt områderegulering i Skjervøy sentrum, ser kommunen behov for å klargjøre hva som er gjort til nå, hva som pl...
Hval Foto Trond Østvang

Seminar om hval og hvalturisme på Skjervøy

Under Forskningsdagene 2019 inviterer Skjervøy kommune, Visit Lyngenfjord og Framtid i Nord til seminar om hval og hvalturisme.
Plankart

ang. områderegulering for Skjervøy sentrum

Skjervøy kommune inviterer til FOLKEMØTE

Kommunen ønsker å videreutvikle Skjervøy sentrum til et velfungerende og attraktivt sentrum til beste for hele kommunen og Nord-Troms regionen, gjenno...
Fiskere Foto Mariann Agledahl

Flåtefondet i Skjervøy

Skjervøy kommune har etablert et flåtefond som skal bidra til å styrke fangstleddet i Skjervøy kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjen...
camera-dslr-landscape-212372

Fotokonkurranse

Hva beskriver Skjervøy kommune best? Send inn ditt bidrag!
Web levert av CustomPublish AS