Skjervøy har engasjerte og aktive innbyggere. Det ser man på alle de lag og foreninger som finnes. Enten man ønsker å drive med idrett, eller ønsker å delta med sang og musikk, så finnes det muligheter for det.

Lag og Foreninger
Skjervøy har et aktivt idrettslag
 

Nedenfor ser du en del av de lag og foreninger som finnes på Skjervøy. Mange av de har også egne hjemmesider.

Nedenfor ser du en del av de lag og foreninger som finnes på Skjervøy. Mange av de har også egne hjemmesider.

Dersom du er medlem i et lag eller en forening og dere ikke er på lista(evt. uoppdatert informasjon) send en mail til post@skjervoy.kommune.no

 

Akkarvik og Sør Rekvik Utmarkslag
Odd Thomassen
Brannmoveien 8
9334 Øverbygd
Web adresse:
http://grunneierlaget.akkarvik.no/

E-mail: odthomassen@live.no

Arnøy Idrettslag
Ørjan Pedersen
E-mail adresse: orjan@nordtromsror.no

Arnøy Fritidsklubb
Kari-Ann Jørgensen
9192 Arnøyhamn

E-mail adresse: kariannjor/@yahoo.no

Arnøyhamn Grendehus AL & Bygdelag
Ørjan Pedersen
9192 Arnøyhamn
Web adresse:
http://www.arnoyhamn.no/

E-mail: post@arnoyhamn.no

Arnøyhamn fiskarlag
Arnfinn Pedersen
9192 Arnøyham

Ikke mail.

Blåtind idrettslag
Cissel Samuelsen
Strandveien 109
9180 Skjervøy

Tlf. 91718487

E-mail : arontind@gmail.com

Eldrerådet
May-Britt Klevstad
Kirkegårdsveien 9
9180 skjervøy

mklevstad@live.no

Fagforbundet - Skjervøy

V/Sissel Moksnes
E-mail: fagforbundet@skjervoy.kommune.no
Web adresse: http://skjervoy.com/fagforbundet-skjervoey.137461-265817.html

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
v/Laila Johansen
Postboks 223
9180 Skjervøy

E-mail: lailajo2@online.no

Fjellvang bygdelag
Linda Åsli

9151 Storslett

E-mail: linda.asli@hotmail.com

HLF Nord Troms
(Hørselshemmedes Landsforbund Nord-Troms.
HLF Nord Troms representerer tre Kommuner Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy)

Leder:
Karstein Henriksen, Fjellveien 2, 9180 Skjervøy
kars-hen@online.no
Nestleder: Bodil Henriksen, Skjervøy
Sekretær: Marit F. Aarsand, Rotsund
Kasserer: Åshild Bergly, Skjervøy
Studieleder: Walter Gamst, Rotsund
Styremedlem: John Tungodden, Olderdalen

Indre Arnøy utmarkslag
Svein Harald Samuelsen
9192 Arnøyhamn
shs@nordtroms.net

Karlen bygdelag
Helga Samuelsen
Maursund
9180 Skjervøy

Ikke mail

Kågen grunneierlag
Jan Erik Eriksen
Strandveien 63
9180 Skjervøy

E-mail: jerike@trollnet.no

E-mail: janerikeriksen@icloud.com

Kågen utmarkslag
Arnulf Steffensen
Postboks 203
9189 Skjervøy

ikke mail

Lauksletta Bygdelag
Tor Nygaard
Web adresse:
http://www.lauksletta.no

E-mail: tor@arnoylaks.no

Lauksletta båtforening
Helge Nygaard
Web adresse:
http://www.lauksletta.no

E-mail: post@lauksletta.no

Lauksletta Sanitetsforening
Sigrunn Nygård
Web adresse:
http://www.lauksletta.no/

Tlf. 92 23 04 23

E-mail: lauklsetta.sanitetsforening@gmail.com

Lauksletta utmarkslag
Torgunn Hurlen Pedersen
tlf: 95 23 79 89
Web adresse:
http://www.lauksletta.no/

E-mail: laukslettautmarkslag@gmail.com

Laukøy grunneierlag
Svein Arild Aakre
Øyåsbakken 5
9103 Kvaløysletta

E-mail: sv-aakre@online.no

LHL Skjervøy
Arnfinn Hansen
Bekkefaret 14
9180 Skjervøy
Mob: 920 567 10
Mob: 41565979

E-mail: arnfhu@start.no

E-mail: mklevstad@live.no

Lions Club Skjervøy

v/Sissel Sørvang
Kirkegv. 22
9180 Skjervøy

E-mail: sissel.sorvang@skjervoy.kommune.no

Meilandssidene
Web adresse:
http://www.meilandstreff.net/

Mental Helse
v/ Marit Sakka
Strandveien 56
9180 Skjervøy
Web adresse:

http://www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/troms/lokallag/skjervoey

 

E-mail: 

Tlf. 975 08 127 

Nikkeby bygdelag
Bjørg Mikalsen
9193 Nikkeby

Ikke mail

Nord-Troms Dykkerklubb
Ronni Bless bekkemellem (Nestleder)
Tlf: 95055343
E-post: the_dragon_no1@live.no
Web: Nordtromsdykkerklubb.no
Facebook: www.facebook.com/groups/ntdk.felles
 

Nordre Rekvik Grunneierlag
Liv Grethe Lauritzen
Klaus Dreyersvei 19
9180 Skjervøy

Ikke mail:

Personskadeforbundet LTN Tromsø og omeng lokallag
Postboks 254
9253 Tromsø

Web: http://www.personskadeforbundet.no/
Mail: tromsoomegn@personskadeforbundet.no
Telefon: 99 58 48 43

Røde Kors besøkstjeneste
Lilla Pettersen
pb. 190
9180 Skjervøy

Ikke mail.

SIK Aldersbestemt fotball
Tommy Nilsen
Spellemannsdalen 16
9180 Skjervøy

E-mail: arenilse@online.no

SIK Fotballgruppa
v/Øysein Skallebø
Øvre ringv. 22
9189 Skjervøy

E-mail: oistein.skallebø@fiskeridir.no

SIK Håndball
v/Tove Moen
Lailafjellv. 24
9189 Skjervøy

E-mail: tove.moen@skjervoy.kommune.no

SIK Skigruppa
v/Bjørn Pedersen
Strandv. 31C
9180 Skjervøy

E-mail: bjorn.pedersen@skjervoy.kommune.no

Skjervøy Båtforening
Postboks 3
9189 Skjervøy
Formann:
Kurt-Leif Strøm
Mob: 995 02 163
Sekretær:
Håvard Paulsen
Mob: 908 93 489
E-mail adresse: havard.paulsen@skjervoy.kommune.no
Web adresse:
http://www.skjervoybatforening.no/
Skjervøydagan
Web adresse:
http://www.skjervoydagan.no/

Skjervøy Fiskarkvinnelag
Reidun Kjeldsberg
Fjellvein 23
9180 skjervøy

Ikke mail.

Skjervøy Husflidlag
Lilla Berg Pettersen
S. S vn 6
9180 Skjervøy

Ikke mail.

Skjervøy Idrettsråd
v/Roald Sebergsen
pb. 112
9189  Skjervøy

Tlf. 95803451
E-mail: roald@ar-ing.no

Skjervøy idrettsklubb
Roy Waage
Pb 240
9189 Skjervøy

Web adresse:
http://www.skjervoyik.no/

Skjervøy Jeger og fisk
Frode Langstrand
Spellemannsdalen 2
9180 Skjervøy

E-mail: frode.langstrand@skjervoy.kommune.no

Skjervøy kirkeforening
Rannveig Schei
Pb 175
9189 Skjervøy

Ikke mail.

Skjervøykoret
Sveinung Sørli
Pb 269
9189 Skjervøy

E-mail: sveinung.sorli@skjervoy.kommune.no

Skjervøykorpset
Heidi Svisdal
Pb 229
9189 Skjervøy

E-mail: heidi.svisdal@skjervoy.kommune.no

Skjervøy menighet Tirsdagsskolen
Kjellaug Davidsen
Idrettsveien 2
9180 Skjervøy

Web adresse:
http://www.skjervoymenighet.no/?side=tirsdagsskolen

Skjervøy Pensjonistforening
(Lokalforening av Pensjonistforbundet Troms)
Leder:
Sigmund Mathiassen
Kirkegårdsveien 20
9180 Skjervøy

Nestleder:
Harald Sjøblom
Sekretær:
Kolbein Simonsen
Kasserer:
Jonny Kristiansen
Styremedlem:
Lilla B. Pettersen

E-mail: sigmund.mathiassen@live.no

Skjervøy RC Modellklubb
Pål S Mathiesen
Verftsveien 6
9180 Skjervøy
Web adresse:
http://www.smk.edbc.no/

E-mail: pål.mathiesen@skjervoy.kommune.no

Skjervøy Røde Kors
Leder:
Jorun Granberg
Lars Hallens vei 9
9180 Skjervøy
Tlf: 481 35 360

Ikke E-mail.

Skjervøy Sykkel- og Skøyteklubb
Dagfinn Thomassen
Lailafjellveien 16
9180 Skjervøy
Web adresse:
http://idrett.speaker.no/07/organisation.aspx?id=65538&HideKO=y

E-mail: dagfinn.thomassen@skjervoy.kommune.no

Uløybukt bygdelag
Roger Bjørkestøl
Strandv. 109
9180  Skjervøy

Tlf. 41122764

E-mail: arontind@gmail.com

Utdanningsforbundet i Skjervøy

v/Håvard Paulsen
Web adresse:
http://www.utdanningsforbundet.no/Fylkeslag/Troms/Lokallag/Skjervoy/

E-mail: håvard.paulsen@skjervoy.kommune.no

Varehuset Skjervøy
E-mail adresse:
varehuset.skjervoy@gmail.com

Vorterøy bygdelag
Ingunn Gamst
Postboks 376
9189 Skjervøy

Ikke mail.

Årviksand bygdelag
Kåre Skallerud
Petersborggate 16, 01-01

9009 Tromsø

E-mail: kare.skallerud@uit.no

 

Årviksand Husmorforening
Anita Kristiansen
9195 Årviksand

E-mail: anita.kristiansen@nordtroms.net

Årviksand Utmarkslag
Tom Andersen

 

E-mail: tominord@yahoo.no

Årviksand Ungdomslag
Roar Lyder Larsen

9195 Årviksand

E-mail: roarlar5@gmail.com

 

Web levert av CustomPublish AS