De som er satt opp på vaksineasjon den 16. oktober vil bli flyttet til lørdag den 23. oktober. Det blir altså ikke vaksinasjon den 16. oktober på grunn av utfordringer med logistikken. Håper likvel det passer å ta vaksine den 23. oktober. Hvis ikke må dere ta kontakt med Gunn på telefon 77 77 57 40.

Vi vil starte med å tilby den 3.vaksinedosen til de over 65 år fra uke 46. Hvis dere allerede har fått vaksine i Skjervøy kommune trenger dere ikke ta kontakt, fordi vi har kontaktinformasjon til dere. Hvis dere er nytilflyttet ber vi om at dere tar kontakt på telefon 77 77 57 40. Mer informasjon om den 3. vaksinedosen til de over 65 år kommer.