Skatteetates servicekontor på rådhuset ble lagt ned fra 1. juli 2014

Endring av tjenestetilbud ved kommunekassa

Skatteetaten har sagt opp avtalen med Skjervøy kommune om drift av servicekontor fra 1. juli 2014. Dette betyr at alt av tjenester som gjelder skatteetaten ikke lenger vil bli behandlet ved kommunekassa. Slike saker vil bli henvist til skatteetaten. Dette gjelder blant annet spørsmål om skattekort, selvangivelse, endringssaker og spørsmål som gjelder folkeregisteret som f.eks. flytting. 

Det vil heller ikke bli mulig å hente eller levere skjema som omhandler disse forhold. 

Skatteetaten kan kontaktes på telefon 800 80000 eller på 
www.skattetaten.no. Nærmeste skattekontor er på Storslett.  

 

 

Web levert av CustomPublish AS