Viktig Informasjon angående Corona-situasjonen

I forbindelse med pågående pandemi har kriseledelse i møte den 12.03.2020 besluttet omfattende tiltak for å minimalisere spredning av koronavirus.

Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av koronavirus.

Tiltakene som er besluttet iverksatt fra og med 12.03.2020. Foreløpig gjelder alle tiltak ut mars, med forløpende vurdering.

Idrettsanlegg med svømmehall

Kulturhuset og kino

Bibliotek stenges

Alle planlagte arrangement i regi av kulturhuset avlyses.

Forsamling i bedehusene på Skjervøy avlyses.

Alle som bestiller legetime på legekontoret må oppgi grunn. Det vil bli opprettet en egen telefonlinje for spørsmål om Corona.

Alle innbyggere anmodes på det sterkeste å følge rådene og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Kommunen jobber med kartlegging og konsekvensvurdering av ytterligere tiltak.

Nye tiltak vurderes fortløpende og vi det vil komme mer informasjon.

For mer informasjon se:

www.skjervoy.kommune.no

 

Web levert av CustomPublish AS