Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.

 

 

Les mer: https://www.mynewsdesk.com/no/husbanken/news/flere-kan-faa-bostoette-402414