Lav terskel

Dersom du vært i kontakt med personer du daglig ikke omgås eller vært utenbys, og er usikker på om du bør ta en test – ta en test.

Vi har fortsatt god testkapasitet og det er svært lav terskel for å benytte seg av tilbudet.

Ring corona-telefonen: 77 77 70 10, dersom du ønsker å ta en test.

Anbefaler å unngå reiser til Østlandet

Innbyggere i Skjervøy kommune anbefales å holde seg unna de ti kommunene på Østlandet som er berørt av det muterte viruset. Disse kommunene er: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Nye innreiserestriksjoner

Regjeringen har innført strengere regler for testing og innreisekarantene.

Endringene innebærer:

  • Flere skal testes på grensa
  • Reglene for karantene skjerpes, og gjelder flere land enn tidligere
  • Strengere krav rundt å fremvise negativ test

Les mer på regjeringens nettsider.