Boligtilskudd til tilpasning

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.
  Du kan for eksempel trenge å tilpasse inngangen slik at den passer for rullestol, eller du trenger å bygge om større deler av boligen din. Kommunen kan hjelpe til med å finne fram til de muligheter som passer for deg.

  Målgruppe

  • Personer med funksjonsnedsettelse.
  • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.

  Kriterier/vilkår

  Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til tilpasning av bolig.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Husbanken

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt § 15 i bostøtteloven.

  Lover

  Bustøttelova
  Forvaltningsloven

  Retningslinjer

  Tilskudd til tilpasning av bolig

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


  Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

  For nærmere informasjon, ring: 77 77 55 53

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barnevern
  Telefon:77775553
  Postadresse:Postboks 145 9189 SKJERVØY
  Besøksadresse:Skoleveien 6 9180 SKJERVØY
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-22 11:50
Web levert av CustomPublish AS