Borgelig vielse

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Kommunen overtar fra 01.01.2018 ansvaret for gjennomføring av borgelige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgelig kan bli viet av ordfører, varaordfører, rådmann eller en folkevalgt.

  Lokalet som brukes til vigsel er kommunestyresalen ved Skjervøy Rådhus.
  Tidspunktet for vigsel er mandag til fredag mellom kl 10.00 og 15.00.

  Ta kontakt med sentraladministrasjonen for mer informasjon.

  Kriterier/vilkår

  Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

  Pris for tjenesten

  Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i, dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.
  Tilbudet gjelder innenfor tidsrammen mandag til fredag fra kl 10.00 til 15.00.
  Utenom vedtatt tid og vigselsted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette vil gis i god tid.
   

  Hvis du blir ikke bor i kommunen du skal gifte deg i, og den som vier deg ikke er fra din kommune, kan det medføre kostnader. Dette får du beskjed om når du tar kontakt

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste.

  Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

  Lover

  Ekteskapsloven

  Forskrifter

  Forskrift om kommunale vigsler

  Forskrift om registrering og melding av vigsel

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt. Behandlingstiden er likevel 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

  Skjemaene som skal fylles ut er disse:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

  Skjemaer og veiledning finnes på skatteetaten.no

  Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

  Etter at dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen.

  Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

  Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

  Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

  Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

  Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjonen
  Telefon:77775500
  Epost:post@skjervoy.kommune.no
  Postadresse:Postboks 145-G 9189 Skjervøy
  Besøksadresse:Skoleveien 6
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-01-26 12:48
Web levert av CustomPublish AS