Prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms, som eies av Nord-Troms regionråd, har vært gjennom en prosess for å utarbeide en felles profil for Nord-Troms regionen.

Tanken bak profilen - Der kontraster former folk - er å belyse de sterke kontrastene mel­lom naturen og menneskene. - Kontrastene er større i Nord Troms, og dette former folket som bor her, sier Silja Karlsen, prosjektleder i Omdømmeprosjektet.

Slagordet og den nye profilen skal gjenspeile kontrastene som former folket i Nord Troms. Vi vil bruke menneskelige faktorer som samhold, historier, omtanke for hverandre og opplevelser som gir merverdi for menneskene opp mot faktorer i naturen som fjell og tinder, vidder, høyder, vann, vind, gnistrende frost, frisk luft, lys, midnattsol, nordlys, mørket­id, lyst hele døgnet og ekstreme værforhold. Dette tror vi folket i Nord-Troms vil kjenne seg igjen i, og vi håper det vil gi dem et eierforhold til logoen og den visuelle profilen, sier Karlsen.

Prosjektet har gjennomført ei identitets- og omdømmekartlegging for Nord-Troms, der 150 innbyggere i hver av de seks Nord-Troms kommunene har blitt spurt ulike spørsmål om regionens attraktivitet.  Vi har blant annet spurt om i hvilken grad de forbinder ”kontraster” med Nord-Troms. Svarene vi har fått viser at vi i alle fall ikke er på ville veier, sier Karlsen.

Vi trenger et Nord-Troms løft, for å sikre fremtidig arbeidskraft og øke stoltheten over egen regionen, sier saksordfører til Omdømmeprosjektet Torgeir Johnsen.

For å oppnå dette jobbes det nå med å utvikle ulike tiltak som skal bidra til å sette Nord-Troms på kartet i større grad. Johnsen sier videre at målet er å endre befolkningssammensetningen, bedre boligsituasjonen og næringsstrukturen i regionen.

Vi trenger flere yngre mennesker til regionen og vi har behov for at flere etablerer sin egen arbeidsplass, sier Johnsen. I fellesskap gjøres dette gjennom entreprenørskapssatsing i skolen, et tettere samarbeid mellom de som jobber med næringsutvikling i Nord-Troms kommunene og et planlagt regionalt boligutviklingsprosjekt.

Kontaktpersoner:

Torgeir Johnsen, saksordfører Omdømmeprosjektet
Tlf.  995 87 555

Silja Karlsen, prosjektleder
Tlf. 906 33 595, e-post: silja.karlsen@skjervoy.kommune.no