Det innkalles til ekstra formannskap Tirsdag 05. April 2016 kl 18:00.
Møtet finner sted på Skjervøy rådhus, kommunestyresalen.
Dette etter avtale i møte 30.Mars.

Det er 2 saker som skal behandles. innkalling med sakspapirer er tilgjengelig i høyre sidemeny som PDF.