Heisann!

Skjervøy kommune jobber med å arrangere "De eldres dag" i november. Den internasjonale dagen for eldre var den 1.oktober, og i år er bekjemping av aldersdiskriminering tema. Vi ønsker kontakt med organisasjoner eller privatpersoner som kan bidra til at denne dagen markeres på en god måte. 

Kontakt:
Ørjan Albrigtsen
tlf: 47013662
Mail: orjan@skjervoy.kommune.no

Kathrine Kaasbøll Hanssen
tlf: 77 77 55 03
Mail: kathrine@skjervoy.kommune.no

Mvh

Ørjan Albrigtsen                        Kathrine Kaasbøll Hanssen
Ordfører                                   Formannskapssekretær