Ergoterapi

  • Generelt om tjenesten

    Beskrivelse

    Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
    Ergoterapeuten

    • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
    • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
    • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
    • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
    • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

    En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
    Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

    Målgruppe

    Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

    Kriterier/vilkår

    Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

    Pris for tjenesten

    Tjenesten er gratis.

    Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

    aaa
  • Lover og forskrifter

    Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

    Lover

    Helsepersonelloven
    Pasient- og brukerrettighetsloven

    Forskrifter

    Forskrift om habilitering og rehabilitering

    ___
  • Skjema

    Skjema

    Søknad om helse- og omsorgstjenester

    Søknaden sendes til

    Ergo- og fysioterapitjenesten

    Sandvåghaugan 1

    9180 Skjervøy

  • Saksbehandling

    Klagemulighet

    Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  • Kontaktinformasjon

    Kontaktavdeling

    Avdeling:Ergo- og fysioterapitjenesten
    Telefon:77775722
    Epost:siv-marita.karlsen@skjervoy.kommune.no
    Postadresse:Postboks 145 9189 SKJERVØY
    Besøksadresse:9180 SKJERVØY
  • Andre opplysninger
    Oppdatert:
    2019-01-22 11:53
Web levert av CustomPublish AS