Felles kommunestyremøte – kommunereformen

Onsdag 30.3.avholdes et fellesmøte for kommunestyrene

 i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

Agenda for møtet:

Utredning av kommunesammenslåing v/prosjektleder i Pwc, Geir Are Nyeng
Kommunereform -  og småkommunens fordeler, i lys av forskingsresultat v/Nils Aarsæther

Kommunereformen - status i Troms v/Fylkesmann Bård M. Pedersen

Utredningsrapporten ligger som sammendrag og fullstendig versjon i høyre sidemeny.

Innbyggere i Nord-Troms 4 oppfordres til å delta som tilhørere!

Møtestart: kl 10

Sted: Halti Kulturscene, Storslett

Møtet blir også direkte overført på internett og kan sees direkte og i ettertid på opptak

- klikk deg inn her for direktesending 

 

http://nordreisa.kunde.media.itum.com/Live.aspx