Tildeling skjer etter søknad til Næringsutvalget i Skjervøy kommune. Det er utarbeidet et eget skjema som skal benyttes som søknad, dette finner du her 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for flåtefondet. Disse finner du her.

Relevante vedlegg som skal ligge ved søknaden; spesifiserst tilbud, driftskalkyle og budsjett, finansieringsplan, siste avlagte årsregnskap og gyldig skatteattest.

Søknader med alle vedlegg sendes:

Skjervøy kommune

Næringsutvalget

P.B. 145

9189 Skjervøy

eller elektronisk til: post@skjervoy.kommune.no

Ta kontakt med maritim næringsutvikler Silja Karlsen eller ordfører Ørjan Albrigtsen dersom du har spørsmål, tlf. 77 77 55 00.

foto: Mariann Agledahl