Utvidet åpningstid på Skjervøy rådhus

I tillegg til annonserte tider kan du stemme på Skjervøy rådhus på følgende tidspunkter:

- Torsdag 29. august, fra 16.00 til 18.00. 

- Lørdag 31. august, fra 10.00 til 14.00.

- Torsdag 05. september, fra 16.00 til 18.00

Forhåndsstemming på Nikkeby

Det gjennomføres forhåndsstemming på skolen på Nikkeby 

- Tirsdag 03. september, fra 14.00 til 15.30

Forhåndsstemme på Skjervøy helsesenter

Det gjennomføres forhåndsstemming på Skjervøy helsesenter

- Onsdag 04. september, fra 10.00 til 14.00

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Valgmedarbeidere fra kommunen vil da komme hjem til deg med nødvendig utstyr, slik at du kan avgi din stemme der du er.

Siste frist for å søke er 03. september.

Søknaden sendes Skjervøy kommune, epost til valg@skjervoy.kommune.no eller postadresse; Valgansvarlig Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy. Alternativt kan man ringe telefon 77 77 55 00. Det er også mulig å snakke med ansatte i Hjemmetjenesten som da formidler søknaden til valgansvarlig.

 

HUSK LEGITIMASJON

Godt valg!