Ungdomsrådet ved Victoria, Hannah, Vilde og Kristoffer møter 6.klasse på Skjervøy barneskole de tre siste timene torsdag 20.november for å markere Barnas grunnlov - FN`s FNs_konvensjon_om_barns_rettigheter_bokmal.pdfbarnekonvensjons 25 års jubileum

Konvensjonen har vært norsk lov siden 2003.

Ungdomsrådet skal: 

 • Presentere Ungdomsrådet og betydningen av medbestemmelse og engasjement hos barn og unge
 • Fortelle litt om barnekonvensjonen og hva den handler om
 • Ha gruppearbeid hvor elevene lager plakater basert på 5 forskjellige spørsmål :
  • Hva skal til for at jeg har det bra?
  • Hva kan jeg gjøre for at andre skal ha det bra?
  • Hvorfor er vi i Norge heldige?
  • Hva har jeg rett til?
  • Hva har jeg ansvar for?

Alle Gruppene presenterer sin plakat for hverandre og henger den opp i korridoren

Vi feirer til slutt med  boller og saft og ballonger

FNs_konvensjon_om_barns_rettigheter_bokmal.pdf