Fra 10. august 2017 ble det mulig å forhåndstemme til stortingsvalget og sametingsvalget 2017. 
I Skjervøy kommune kan du forhåndsstemme på Skjervøy rådhus i sentraladministrasjonen (2.etasje). 

Åpningstider er mandag til fredag mellom kl 08:00 og kl 15:00.
I tillegg til dette vil det være ekstra åpningstid torsdag 24.august til kl 18:00.
Samt mulig å forhåndsstemme lørdag 26.august mellom kl 12:00 og 15:00.

De som ønsker å forhåndsstemme ved Skjervøy helsesenter kan gjøre dette onsdag 6.september mellom kl 11:00 og 13:00. 

HUSK legitimasjon!