Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Skjervøy må du huske å forhåndsstemme. På valgdagene 8-9. september kan du kun stemme i kommunen du er folkeregistrert i.

I Norge er det mulig å forhåndsstemme hele seks uker før selve valgdagen. Det er blant de lengste forhåndsstemmeperiodene som finnes. I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet. Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning i Norge. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

I Skjervøy kommune kan du forhåndsstemme på Skjervøy rådhus mellom 09.00 og 15.00, mandag til fredag. 

Ønsker du å forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntallsført?
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen. 
Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

HUSK LEGITIMASJON!