Det holdes møte i Skjervøy formannskap onsdag 08.november kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Sakspapirene ligger under aktuelle dokumenter.