Offentlig ettersyn

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Skjervøy formannskap enstemmig i møte den 31,11,2016 i sak 67/16 at forslag til detaljplan for Årviksand havn datert 03,11,2015 skal legges ut til offentlig ettersyn. Plandokumentet kan sees i Skjervøy rådhus.

 

Merknader til planen merkes «merknad detaljplan Årviksand havn», og sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy eller pr e-post til: post@skjervoy.kommune.no.

 

Merknader må være sendt/levert kommunen senest 03.04.2017.