Friluftsgjengen

Friluftsgjengen er et praktisk rettet supplement til den ordinære spesialundervisningen som i dag tilbys ved Skjervøy barneskole.