Varighet ca 5 timer. 
Deltakerne vil gjennomgå innhold fra hovedkurs, samt gjennomføre praktiske øvelser.


Innhold fra hovedkurs

  • bli mer lydhør overfor personer i selvmordsfare
  •  stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  •  hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
  •  gjøre en vurdering av selvmordsfaren
  •  lage og iverksette en plan, hvor målet er å berge liv
  •  bruke lokale ressurser i krisehjelp

Praktisk informasjon

Tid
Onsdag 26.oktober 09.00-14.00
påmeldingsfrist 14.oktober

Sted
Nordreisa kommune, På taket Kafe, i Sørkjosen. 

Pris
350kr per deltaker, inkl lunsj.