budsjett, kalkulator

Høring: Budsjett og økonomiplanen 2020-2023

Dokumentene legges nå ut for offentlig ettersyn. Frist for innspill er onsdag 11. Desember kl 08.00
budsjett, kalkulator

Høring: Budsjett og økonomiplanen 2019-2022

Dokumentene legges nå ut for offentlig ettersyn. Frist for innspill er Tirsdag 11. Desember kl 12.00
kalkulator

Offentlig ettersyn: Budsjett og økonomiplanen 2018-2021

Dokumentene legges nå ut for offentlig ettersyn. Frist for innspill er mandag 13.desember.
kalkulator

Offentlig ettersyn: Budsjett og økonomiplanen 2017-2020

Dokumentene legges nå ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er mandag 12.desember
Web levert av CustomPublish AS