I tillegg vil man kunne søke på flere enkeltemner som for eksempel «grunnleggende regnskap og analyse».

Alle studiene er i hovedsak nett og samlingsbasert.

Søknadsfrister for studiene er 1.mars (realkompetanse) og 15.april (generell studiekompetanse).