Informasjon om samarbeid mellom barneskolen og hjemmet.