skolestua1

Skolestua

Høsten 1999 startet skolen et restaureringsrbeid på ei gammel hytte. Arbeidet ble kalt hytteprosjektet og et utvalg elever fra 8.klasse deltok i arbe...