Markedsføring av Skjervøy

Skoleprosjekt

Elever ved Skjervøy ungdomsskole har hatt som en del av et prosjekt å lage en markedsføringbrosjyre for Skjervøy.
skj-70gr-nord_85x100
OBS! Fila er 3 MB!
2004-04-21 Egil Lien