Kommunene Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og Kvænangen har fra 4. januar 2021 tatt i bruk et nytt datasystem for arkiv og saksbehandling. En av endringene i systemet er at postlister nå vil bli publisert på https://innsyn.acossky.no/skjervoy/.

På innsynsportalen kan du se:

- Postliste

- Møtekalender for politiske møter