Visit Lyngenfjord  jobber med å kvalifisere for Merket for Bærekraftig reisemål.

 

Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge.

Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.

Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet.

Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig.

Vi trenger dine svar for å komme i mål, på forhånd takk for hjelpen.

 

Frist for å svare er satt til 29.september.

Trykk på lenken under for å starte undersøkelsen

http://s.surveyplanet.com/SJpmMlaqb

 

Foto: Tom Andersen