Det kalles inn til formannskapsmøte onsdag den 29.juni kl 09.15.
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus. 

Innkallingen med sakspapirer er tilgjengelig i pdf-format i høyre sidemeny. 
Papirene kan også hentes i papirformat i sentraladministrasjonen. 

Det vil også holdes generalforsamling i Årvikbruket AS i etterkant av formannskapet. 
Innkallingen og regnskapet til Årvikbruket AS ligger vedlagt som egne dokumenter. 

EDIT 28.06.16: ny innkalling med ettersendte saker og oppdatert sakskart er nå lagt ut.