Innkalling og protokoll formannskapsmøte onsdag 10. februar 2016

ordførerklubbe

Det kalles inn til formannskapsmøte onsdag 10. februar 2016 kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus.

Innkallingen med sakspapirer ligger i høyre sidemeny som PDF. 

Web levert av CustomPublish AS