Det kalles inn til kommunestyremøte onsdag 11. mai 2016 kl 10:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus. 

Innkallingen med sakspapirer ligger som PDF i høyre sidemeny. 
Innkommede interpellasjoner vil legges ut fortløpende.

Vedleggene til sak PS 19/16 Kommuneplanens arealdel 2015-2027, sluttbehandling ligger som egne PDF dokumenter i høyre sidemeny.
Grunnen til dette er at dokumentene er for store til å legge inn i innkallingen.

Papirversjon av innkallingen kan hentes i sentraladministrasjonen.

12.05.2016: Protokollen er nå lagt ut, samt foredraget fra fiskeridirektoratet.