Det innkalles til møte i formannskapet og næringsutvalget onsdag 2. mars 2016 kl 09:15
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus som vanlig. 

Innkallinger med sakspapirer ligger som PDF i høyre sidemeny.