Skjervøy kommune

Kultur- og undervisningsetaten

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til Folkemøte

Ang.

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friskliv

Arnøyhamn skole 21. juni kl. 1730

Skjervøy Rådhus 22. juni kl. 1800

 

 

Saker:

·      Samarbeid med lag og foreninger

·      Innspill til planen

·      Gjennomgang av eksisterende anlegg, tilstandsrapport, vedlagt skjema forhånds utfylles til møtet

·      Innspill til ny tiltak; anlegg og aktiviteter

·      Eventuelt

 

VelkommenJ