Det er iløpet av våren 2017 foretatt en kartlegging av folkehelse i Skjervøy kommune.
Denne viser en oversikt over helsetilstanden og påvikningsfaktorer.

Ved ønske om å lese kartleggingen, klikk her.