Endring av tjenestetilbud ved kommunekassa

Skatteetates servicekontor på rådhuset ble lagt ned fra 1. juli 2014

Skatteetaten har sagt opp avtalen med Skjervøy kommune om drift av servicekontor fra 1. juli 2014. Dette betyr at alt av tjenester som gjelder skattee...

e-faktura referanse

Kommunen har nå fått på plass opplegg for e-faktura. Ønsker du dette ordner du det selv i nettbanken eller tar kontakt med banken din. E-faktura-refer...

Attest for skatt og merverdiavgift

Attest for skatt og merverdiavgift kan du selv bestille elektronisk via nettstedet Altinn.no Du kan også få slik attest ved henvendelse til skatteo...

Budsjett og økonomiplan 2014-17.

Formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan for 2014-17 i møte 25.11.2013.  Kommunestyret behandlet saken i møte 16.12.2013.

Selvangivelse for 2013

Selvangivelsene for 2013. Elelektronisk selvangivelse blir tilgjengelig 19.mars 2014 for e-brukere. Selvangivelse i papirversjon blir tilgjengelig for...

Nye retningslinjer for Startlån - vi er klar til å ta imot nye søknader

Kommunestyret vedtok i desember nye retningslinjer for Startlån med virkning fra 2013. Vi har nå fått tilbakemelding fra Husbanken om at de ikke har n...

Generell informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere

Nettstedet: kemnerkontoret.oslo.kommune.no - anbefales for generell informasjon. Her finnes nyttig informasjon til nye arbeidsgivere. Opplysninger om...

Skattetaten

Elektronisk skattekort for 2014 - slik fungerer det

Skattekortet er elektronisk. Det betyr at du ikke får det hjem i posten, og at du ikke trenger å levere det til arbeidsgiver. Arbeidsgiver henter skat...

Skattetaten

Beregn skatten din her

Benytt skatteberegningsprogram til å beregne skatten din.

Trenger du kontonummer og KID for innbetaling av skatt ?

Ved skatteplikt til Skjervøy kommune skal du innbetale skatt til skatteoppkreverens bankkonto nr: 6345.07.19414. KID må alltid oppgis ved innbetaling....
Web levert av CustomPublish AS