Kommuneoverlege i 100% stilling

Søknadsfrist 29. mai

Stillingsbilde Skjervøy

Skjervøy kommune: Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord.

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer? Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

Vil du være i lag med oss?

Vår kommuneoverlege går av med pensjon etter 30 års praksis. Vi har derfor en ledig stilling fra 01.01.2021 som Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.

 

Stillingen har liste mellom 800 – 1 000 pasienter og er delt med 43% offentlig stilling og 57% privatpraktiserende.

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

Ny kommuneoverlege vil kunne ha betydelig innflytelse på utformingen av stillingens innhold, men følgende oppgaver er sentrale:

 • Smittevernsarbeid

 • Ivareta samfunnsmedisinske oppgaver

 • Bakvakt og legevakt må påregnes

 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i helse- og omsorgssektoren

 • Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid

 • Bidra aktivt i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet

 • Undervisning og veiledning

 • Medisinskfaglig samhandling med samarbeidskommuner og eksterne institusjoner

 • Pasientbehandling

 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon

 • Spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin og/spesialist eller i spesialisering i samfunnsmedisin

 • Gjerne erfaring fra helseadministrasjon/kommunehelsetjeneste

 

Egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Gode lederegenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert

 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet

 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

   

  Litt om virksomheten:

  Samhandlingsreformen har satt retning for utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Gjennom lover, forskrifter, stortingsmeldinger m.m. er det økt fokus på forebyggende arbeid, mer riktig ressursbruk i helsesektoren og bedre samhandling mellom sykehus og kommune.

  Kommuneoverlegen er viktig i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen og i den kommunale planleggingen.

  Skjervøy legekontor har 3 fastleger og turnuslege og har sine lokaler i Skjervøy helsesenter. Det er knyttet meget erfarne og svært godt kvalifiserte helsesekretærer/sykepleier, totalt 4 stillinger, til tjenesten.

   Legeavdelinga har moderne kontorer for leger/turnuslege. I tillegg har avdelinga laboratorium, skiftestue og gyn-rom. 

  I helsesenterets hovedetasje er det sykestue med 6 senger og døgnplass for øyeblikkelig hjelp, laboratorium/skiftestue. Også sykestua er meget godt utstyrt.

  Sykepleierne på sykestua assisterer lege på vakt ved behov.

  Kommunen har en godt utbygd psykiatritjeneste med bl.a. heldøgns omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser.

  Det vises til presentasjon av legetjenesten og kommunen for øvrig på kommunens hjemmeside.

   

  Lønn etter avtale.

  Meget god inntjening

  Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

   

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

For nærmere opplysninger kan helse- og omsorgssjef, kontaktes tlf. 77 77 55 50 eller e-post:

tommy@skjervoy.kommune.no                        

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no

 

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 29. mai 2020

   

   

   

   

Web levert av CustomPublish AS