Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027

FOLKEMØTER

Skjervøy kommune inviterer til folkemøter i forbindelse med høring av Kommuneplanens arealdel, som ligger ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.07.2015.

To møter avholdes:

Onsdag 10. juni: Kommunestyresalen, Skjervøy kommune kl. 18.00

Torsdag 11. juni: Grendehuset i Arnøyhamn kl. 17.30

Lett bevertning.

Velkommen!

Web levert av CustomPublish AS