Det er møte i Skjervøy kommunestyre onsdag 10.mai kl 10:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Saksliste med sakspapirer ligger i høyre sidemeny. Innkallingen kan ta noe tid å laste ned, det er derfor lagt ved en komprimentert versjon som vil være raskere å laste. Denne vil dessverre ha litt dårligere kvalitet på skrift og bilder. 

Sak 29/17 er unntatt offentlighet, møtet vil derfor lukkes under behandlingen av denne og sakspapirene leveres ut i møtet. 

Interpellasjoner legges ut fortløpende.

Kommunestyret kan høres på nettradio her: http://radio.ntroms.no/

18.05.2017: Protokollen er nå lagt ut.