24.-28.okt. 2021: Innføringskurs i ysting med Pascale Baudonnel

To dager mellom 20.okt. - 30.nov. 2021: Kurs i slakting på tradisjonelt samisk vis

1.-2. okt. 2021: Kurs i røyking av rein og villkjøtt

 

For mer informasjon kontakt nettverket her.

På Facebook har nettverket lagt ut mer informasjon om det enkelte kurs, det finner du her.