Generell kontaktinformasjon

Generelle henvendelser rettes til kommunens postmottak (klikkbar lenke). Henvendelser direkte til etat rettes til følgende postmottak eller telefonnummer:

Kommunens hovednummer er 77 77 55 00. telefontid er mellom 10.00 og 15.00.

Kommunens postadresse er: Skjervøy kommune, PB 145, 9189 Skjervøy (mrk med riktig etat/virksomhet)

For annen kontaktinfo - se liste under.

Ordfører og varaordfører

Tittel

Navn

Telefon

E-post

Ordfører

Ørjan Albrigtsen

77775511 / 47013662

E-post

Varaordfører

Kurt Michalsen 41553453 E-post

Sentraladministrasjon

Tittel

Navn

Telefon

E-post

Rådmann

Cissel Samuelsen

77775510 / 91718487

E-post

Personalsjef

Helene Solvang

77775502 / 40204941

E-post

Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon

Mattis Bårnes

77775503 / 41514691

E-post

Maritim næringsutvikler

Silja Karlsen

77775508 / 90633595

E-post

IT-leder

Håvar Henriksen

77775504 / 91337903

E-post

IT-konsulent

André Andersen

77775515 / 95425988

E-post

Helse- og omsorgsetaten

Tittel

Navn

Telefon

E-post

Helse- og omsorgssjef

Tommy Arne Hansen

77775550

E-post

Førstesekretær

Line Henriksen

77775553

E-post

Kultur- og undervisningsetaten

Tittel

Navn

Telefon

E-post

Kultur- og undervisningssjef

Bjørn Pedersen

77775540 / 97098380

E-post

Førstesekretær

Tone Lorentzen Nilsen

77775546

E-post

Barnehagekonsulent

Monica Wolf

77775542

E-post

Folkehelse- og frisklivskoordinator

Rita Mathiesen

77775576

E-post

Teknisk etat

Tittel

Navn

Telefon

E-post

Teknisk sjef

Kjell Ove Lehne

77775520 / 90937495

E-post

Kontorfullmektig

Grethe Ihlang

77775525

E-post

Daglig leder anleggsseksjonen

Yngve Volden

41634907

E-post

Brannsjef

Nils Arnold Nilsen

77719495 / 96097750

E-post

Byggesaksbehandler

Marius Møller

77775521

E-post

Prosjektansvarlig

Einar Lauritzen

77775527 / 90360894

E-post

Vedlikeholdsleder

Knut Vidar Isaksen

77775524 / 92409180

E-post

Boligforvalter

Einar Edvardsen

77775524 / 91534478

E-post

Havnebetjent

Viggo Marthinsen

95006492

E-post

Skjervøyterminalen

Gerd Kristiansen (leder)

77760566 / 97461792

E-post

Avd. ing Kart- og oppmåling

Eivind Mathisen

77775526

E-post