Kultur- og undervisning

Barnehage og skole:

SFO:

Kultur- og aktivitetsmidler:

 

 • Retningslinjer for tildeling av kultur- og aktivitets midler i Skjervøy kommune

  Tilskudd kan gis til lag og foreninger som driver kultur, folkehelse, fritids- eller idrettsaktiviteter i kommunen som:

   1. Bidrar til økt aktivitetsnivå for innbyggerne i alle aldrer og med ulike forutsetninger.

   2. Målet er å gi et bredt spekter av kultur og fritidsaktiviteter i Skjervøy kommune.

   3. Tilskudd gis ikke til offentlige/kommunale virksomheter.

  4. Aktiviteter /arrangementer skal normalt foregå i Skjervøy kommune.

  5. Det gis normalt ikke tilskudd til terminfestede aktiviteter eller faste øvelse/treninger.

Web levert av CustomPublish AS