Ungdomstiden kan være en vanskelig til hvor mange sliter med nedstemthet, tristhet og tunge tanker. Vi inviterer til kurs hvor formålet er at du sammen med andre ungdommer som er i samme situasjon, kan lære gode verktøy for å mestre nedstemthet, vonde følelser bedre, og mestre livet.

Kurset er for Ungdom i alderen 14-19 år som er eller har erfaring med å være nedstemt/deprimert. Hovedmålet er å redusere symptomer, forebygge utvikling av depresjon og forebygge tilbakefall. Som deltaker vil du få utdelt kursmateriell og en kursbok som skal brukes aktivt gjennom kurset. Alle som deltar har taushetsplikt.

Praktiske opplysninger:
Kurset er på 10 samlinger à 2 timer, og strekker seg over minimum 14 uker.
Kurset er gratis!

Påmelding:
Du kan selv kontakte kursleder Line N. Eliassen, eller Eldbjørg Ringsby på Skjervø helsestasjon. Alle aktuelle deltakere gjennomfører en individuell samtale med kursleder i forkant av kursstart.

line .nilsen.eliassen@gmail.com  tlf: 959 02 972
eldbjørg.ringsby@skjervoy.kommune.no   tlf: 77 77 55 74

Kurs starter fortløpende etterhvert som de fylles opp. 

På kurset vil du lære:
* En modell for hvordan følelser oppstår
* Å kjenne igjen hvilke situasjoner og tanker som kan gi tristhet og uro.
* Hvordan du kan styre dine egne følelser gjennom tanker og handlinger.
* Hvordan tankene påvirker kontakten med andre.
* Trening i å tenke på bedre måter.
* Hvordan du kan bedre kontakt med andre.
* Mestring og kognitive teknikker.

Du kan lese mer om kurset i vårbrosjyre.

 

Videre på internett:
* ungsinn.no
* psykiskhelse